ПП-2014 Доставка на хигиенни материали за нуждите на ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Методика за оценяване 22-08-2014 12:24:00 Изтеглете файл
Приложение към договор 22-08-2014 12:24:00 Изтеглете файл
Проект на договор 22-08-2014 12:24:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 22-08-2014 12:24:00 Изтеглете файл
Декларация подизпълнители 22-08-2014 12:23:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47 22-08-2014 12:23:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 33 22-08-2014 12:22:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 22-08-2014 12:22:00 Изтеглете файл
Оферта 22-08-2014 12:21:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 22-08-2014 12:21:00 Изтеглете файл
Съдържание 22-08-2014 12:20:00 Изтеглете файл
Условия 22-08-2014 12:20:00 Изтеглете файл