Териториални дирекции

Териториална дирекция "Държавен резерв" - София

София 1309
ул. Алдомировска 114

ЕИК 8319136610040

тел: 02 92 10 321
факс: 02 920 06 69
e-mail: [email protected]

Директор – Димитър Димитров

БАНКОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА - в лева
ОББ АД - гр.София
BIC: UBBS BG SF
IBAN: BG98 UBBS 8002 3115 7479 10

БАНКОВА ДЕПОЗИТНА СМЕТКА - в лева
ОББ АД - гр.София
BIC: UBBS BG SF
IBAN: BG04 UBBS 8002 3300 4244 10

Работно време на звеното за административно обслужване
09:00 -17:30

Петролна база Антон
Складова база Ботевград
Складова база Самоков

Териториална дирекция "Държавен резерв" - Бургас

Бургас 8000
ул. Александровска 9

ЕИК  8319136610021

тел: 056 84 15 63
факс: 056 84 34 72
e-mail: [email protected]

Директор - Виолета Георгиева

БАНКОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА - в лева

ЦКБ - гр.БУРГАС
BIC: CECB BG SF
IBAN: BG92 CECB 9790 31F2 2278 00

БАНКОВА ДЕПОЗИТНА СМЕТКА - в лева
ЦКБ - гр. БУРГАС
BIC: CECB BG SF
IBAN: BG02 CECB 9790 33F2 2278 00

Работно време на звеното за административно обслужване
09:00 -17:30

Петролна база Сливен
Складова база Българово

Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна

Варна 9000 
ул. София 28

ЕИК  8319136610036

тел: 052 63 12 06 
факс: 052 63 12 03
e-mail: [email protected]

Директор - Огнян Иванов 

БАНКОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА - в лева
ЦКБ - гр. ВАРНА
BIC: CECB BG SF
IBAN: BG39 CECB 9790 31F2 2208 00

БАНКОВА ДЕПОЗИТНА СМЕТКА - в лева
ЦКБ - гр. ВАРНА
BIC: CECB BG SF
IBAN: BG46 CECB 9790 33F2 2208 00

Работно време на звеното за административно обслужване 
09:00 -17:30

Складова база Синдел
Складова база Царевци
Зърнобаза Генерал Тошево
Зърнобаза Дончево
Складова база Търговище
Складова база Силистра
Складова база Шумен

Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново

Велико Търново 5000
ул. Христо Ботев 86

ЕИК  8319136610074

тел: 0882 533 070, 0876 987 611
факс: 062 60 59 85

e-mail:[email protected]

Директор – Никола Костадинов


БАНКОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА - в лева
Банка ОББ гр. В. Търново
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG25UBBS88883132011801

БАНКОВА ДЕПОЗИТНА СМЕТКА - в лева
Банка ОББ гр. В. Търново
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG16UBBS88883332011801

Работно време на звеното за административно обслужване
09:00 -17:30

Складова база Ресен
Складова база Иваново
Складова база Павликени
Складова база Дебелец
Складова база Габрово
Зърнобаза Козаревец
Зърнобаза Образцов Чифлик
Складова база Поликраище
Складова база Долно Абланово

Териториална дирекция "Държавен резерв" - Пловдив

Пловдив 4000
бул. Марица 21

ЕИК  8319136610055

тел: 032 90 17 01
факс: 032 94 42 47
e-mail: [email protected]

Директор – Лиляна Паскалева

БАНКОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
ЦКБ - гр. ПЛОВДИВ
BIC: CECB BG SF
IBAN: BG97 CECB 9790 31F2 2151 00

БАНКОВА ДЕПОЗИТНА СМЕТКА
ЦКБ - гр. ПЛОВДИВ
BIC: CECB BG SF
IBAN: BG07 CECB 9790 33F2 2151 00

Работно време на звеното за административно обслужване
09:00 -17:30

Складови база Долна махала
Складова база Белозем
Петролна база Първомай
Складова база Пещера
Складови база Карлово
Ситуационен център Широка поляна
Складова база Голямо Дряново
Складова база Казанлък

 

Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен

Плевен 5800
ул. Васил Левски 192

ЕИК  8319136610017
 
тел: 064 80 06 85
факс: 064 89 72 12
e-mail: [email protected]

Директор – Румен Пенков

 

БАНКОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

ОББ АД  клон ПЛЕВЕН
BIC: UBBS BG SF
IBAN: BG86 UBBS 8888 3118 1042 01

БАНКОВА ДЕПОЗИТНА СМЕТКА
ОББ АД  клон ПЛЕВЕН
BIC: UBBS BG SF
IBAN: BG23 UBBS 8888 3318 1042 03

Работно време на звеното за административно обслужване
09:00 -17:30 

Складова база Ясен
Складова база Горни Дъбник
Складова база Пордим
Складова база Троян
Складова база Славяново
Зърнобаза Морава
Складова база Летница
Складова база Дебово
Складова база Ловеч
Складова база Пещерна
Складова база Лом
Складова база Враца
Складова база Берковица

Централна техническа база - Соколово

Община гр. Дряново
с. Соколово 5392

ЕИК  8319136610089

тел: 0876 213  939 
факс: 06722 22 26
e-mail: [email protected]

Директор – Румяна Русинова

БАНКОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
ОББ - гр. ДРЯНОВО
BIC: UBBS BG SF
IBAN: BG30 UBBS 8002 3106 1827 03

БАНКОВА ДЕПОЗИТНА СМЕТКА
ОББ - гр. ДРЯНОВО
BIC: UBBS BG SF
IBAN: BG42 UBBS 8002 3300 1358 30

English