Зам. председател

Асен Асенов

През 1998 г. завършва ВХТИ София, катедра „Процеси и апарати: специалност инженерна химия. 

От 1999 г. започва работа в ДА „ДРВВЗ”. 
От 01.2006 г. е назначен за началник-отдел „Индустриални и хранителни запаси”, а от 05.2008 г. е назначен за Главен директор на Главна дирекция „Държавен резерв, военновременни и задължителни запаси”

Владее руски и английски езици.

 

English