СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

13-2019 Извършване на услуга за техническо обслужване и ремонт на леки автомобили към Териториална дирекция Държавен резерв гр. Велико Търново за срок от една година

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчкачрез събиране на оферти с обявас предмет:,, Извършване на услуга за  техническо обслужване и ремонт на леки автомобили към Териториална дирекция  „Държавен резерв” гр. Велико Търново за срок от една година“