СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

11-2019 Изграждане на отоплителна инсталация в учебен център Широка поляна 1

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Изграждане на отоплителна инсталация в учебен център Широка поляна“.