СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

12-2019 Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на пожароизвестителна система в Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр. Варна за срок от 1 (една) година

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен резерв” гр. Варна на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки обявява обществена поръчкачрез събиране на оферти с обява с предмет: ,,Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на пожароизвестителна система в Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.Варна за срок от 1 (една) година".