СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

10-2019 Абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново за срок от 1 (една) година

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново за срок от 1 (една) година”