СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

22-2019 Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил, собственост на Централна техническа база с. Соколово за срок от 1 (една) година

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез Централна Техническа база - с. Соколово, изпраща покана до определено лице по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил, собственост на Централна техническа база с. Соколово за срок от 1 (една) година“