Профил на купувача

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Документи
Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за изчисляване на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на минерални масла“ 16-08-2019 14:27:16 Изтеглете файл
Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за изчисляване на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консистентна смазка“ 16-08-2019 14:28:51 Изтеглете файл