ОП-2014 Застраховане на МПС и недвижимото имущество на агенцията - ГО, Каско, Злополука, Пожар и бедствия

Документация за участие

Документи
Рамково споразумение 15-12-2014 15:58:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 15-12-2014 15:59:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация коли - приложение 3-1 15-12-2014 16:00:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация сгради - приложение 3-2 15-12-2014 16:00:00 Изтеглете файл
Методика 15-12-2014 16:01:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 15-12-2014 16:02:00 Изтеглете файл
Условия застраховане 15-12-2014 16:02:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 15-12-2014 16:03:00 Изтеглете файл
Приложение № 12 15-12-2014 16:04:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, т. 6 от ЗОП - Приложение № 10 15-12-2014 16:05:00 Изтеглете файл
Приложение № 11 15-12-2014 16:05:00 Изтеглете файл
Приложение № 9 15-12-2014 16:06:00 Изтеглете файл
Приложение № 8 15-12-2014 16:07:00 Изтеглете файл
Приложение № 7 15-12-2014 16:07:00 Изтеглете файл
Оферта 15-12-2014 16:08:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 15-12-2014 16:08:00 Изтеглете файл