П6-ОП-2016 Услуги по обследване на резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Справка- декларация за предложения екип - Приложение №.16. 24-03-2016 11:56:00 Изтеглете файл
Списък с услугите - Приложение № 15 24-03-2016 11:59:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП - Приложение № 14 24-03-2016 12:02:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 13 24-03-2016 12:04:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение № 12 24-03-2016 12:06:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 11 24-03-2016 12:08:00 Изтеглете файл
Декларация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 10 24-03-2016 12:10:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 9 24-03-2016 12:11:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП - Приложение № 8 24-03-2016 12:12:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Приложение № 7 24-03-2016 12:14:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 6 24-03-2016 12:15:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 5 24-03-2016 12:17:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 24-03-2016 12:18:00 Изтеглете файл
Представяне на участник - Приложение № 3 24-03-2016 12:20:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 24-03-2016 12:21:00 Изтеглете файл
Условия за участие в процедурата - Приложение № 1 24-03-2016 12:23:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 24-03-2016 12:24:00 Изтеглете файл
Съдържание 24-03-2016 12:27:00 Изтеглете файл