П6-ОП-2016 Услуги по обследване на резервоари, собственост на ДА ДРВВЗ

Договори и споразумения

Документи
Ценово предложение 06-06-2016 14:55:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 06-06-2016 14:56:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 06-06-2016 14:57:00 Изтеглете файл
Договор 06-06-2016 14:58:00 Изтеглете файл
Допълнително споразумение № 1 01-09-2016 13:24:00 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договор за обследване 01-09-2016 15:30:41 Изтеглете файл
Обявление за изменение 07-03-2017 16:31:00 Изтеглете файл
Допълнително споразумение № 2 07-03-2017 16:32:34 Изтеглете файл
Допълнително споразумение № 3 31-05-2017 11:26:13 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25-08-2017 15:30:00 Изтеглете файл