П2-ОП-2015 Услуги по обследване на резервоари – ТД ДР Пловдив и Стара Загора

Договори и споразумения

Документи
Договор 03-06-2015 16:12:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение към Договора 03-06-2015 16:13:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение към Договора 03-06-2015 16:14:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение към Договора 03-06-2015 16:15:00 Изтеглете файл