ПДбО-2014 Услуги по съхранение на запаси за извънредни ситуации от реактивно гориво

Документация за участие

Документи
Покана за участие 25-09-2014 14:32:00 Изтеглете файл
Указание за попълване 25-09-2014 14:34:00 Изтеглете файл
Приложение № 1
Описание на поръчката 25-09-2014 14:36:00 Изтеглете файл
Приложение № 2
Заглавна страница 25-09-2014 14:37:00 Изтеглете файл
Съдържание 25-09-2014 14:37:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 25-09-2014 14:38:00 Изтеглете файл
Приложение № 3
Образец на оферта 25-09-2014 14:39:00 Изтеглете файл
Приложение № 4
Образец на ценово предложение 25-09-2014 14:40:00 Изтеглете файл
Приложение № 5
Образец на техническо предложение 25-09-2014 14:41:00 Изтеглете файл
Приложение № 7
Проект на договор 25-09-2014 14:41:00 Изтеглете файл
Приложение № 6
Образец по чл.47, ал.9 от ЗОП 25-09-2014 14:42:00 Изтеглете файл
Приложение № 8
Образец на декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 25-09-2014 14:44:00 Изтеглете файл
Приложение № 9