П3-ПС-2017 Ремонт на резервоар № 102 находящ се в ПБ Сливен към ТД ДР гр Бургас

Документация за участие

Документи
Количествено стойностна сметка - резервоар 102 19-04-2017 15:17:49 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец 4 19-04-2017 15:18:46 Изтеглете файл
EEДОП - Образец 2 19-04-2017 15:19:41 Изтеглете файл
Опис документи - Образец 1 19-04-2017 15:20:31 Изтеглете файл
Декларация за оглед - Образец 3.1 19-04-2017 15:21:08 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Образец 3.2 19-04-2017 15:21:49 Изтеглете файл
Проект на договор - Раздел 5 19-04-2017 15:23:31 Изтеглете файл
Условия за ремонт- Резервоар 102- Раздел 4 19-04-2017 15:24:15 Изтеглете файл
Методика резервоар - Раздел 3 19-04-2017 15:25:26 Изтеглете файл
Проект за обекта - Резервоар 102 - Раздел 2 19-04-2017 15:26:09 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец 3 19-04-2017 15:27:20 Изтеглете файл
Количествено стойностна сметка на видове СМР - Приложение 1 към Техническата спецификация - резервоар 102 19-04-2017 15:28:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Резервоар 102 - Раздел 1 19-04-2017 15:28:02 Изтеглете файл
Заглавна страница 19-04-2017 15:29:19 Изтеглете файл