П13-ПС-2016 Ремонт на покриви на бази, собственост на ДА ДРВВЗ

Договори/ Обявление за възложена поръчка

Документи
Обявление 27-07-2017 13:46:39 Изтеглете файл
Ценово предложение 27-07-2017 13:48:32 Изтеглете файл
Техническо предложение 27-07-2017 13:49:32 Изтеглете файл
Техническа спецификация 27-07-2017 13:49:44 Изтеглете файл
Договор № ДД-52/ 27.07.2017г. 27-07-2017 13:50:19 Изтеглете файл