П15-ПС-2016 Проектно решение, доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на измервателна система за течности в Петролна база – гр. Сливен

Договори и споразумения

Документи
Обявление за възлагане 28-02-2017 15:35:23 Изтеглете файл
Ценово предложение 28-02-2017 15:36:27 Изтеглете файл
Техническо предложение 28-02-2017 15:37:44 Изтеглете файл
Техническа спецификация СКИД 28-02-2017 15:38:03 Изтеглете файл
Договор № ДД-17/ 28.02.2017г. 28-02-2017 15:39:57 Изтеглете файл
Допълнително споразумение от 25.08.2017 г. 25-08-2017 15:25:23 Изтеглете файл
Допълнително споразумение от 25.09.2017г 25-09-2017 16:16:08 Изтеглете файл
Допълнително споразумение от 08.11.2017 г. 08-11-2017 11:27:01 Изтеглете файл