П9-ОП-2016 Доставка и обновяване на зеленчукови консерви

Документация за участие

Документи
Декларация по чл.47, ал.8 от ЗОП - Приложение № 13 25-03-2016 15:11:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнителя - Приложение № 12 25-03-2016 15:13:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 11 25-03-2016 15:14:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, т. 6 от ЗОП - Приложение № 10 25-03-2016 15:15:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 9 25-03-2016 15:16:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 8 25-03-2016 15:17:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 7 25-03-2016 15:18:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 25-03-2016 15:19:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 25-03-2016 15:30:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 4 25-03-2016 15:31:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 3 25-03-2016 15:32:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение № 2 25-03-2016 15:34:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение № 1 25-03-2016 15:35:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 25-03-2016 15:36:00 Изтеглете файл