П8-ОП-2016 Доставка и обновяване на натурална минерална вода

Документация за участие

Документи
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 13 25-03-2016 14:03:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Приложение № 12. 25-03-2016 14:04:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 11 25-03-2016 14:05:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 9 25-03-2016 14:06:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Приложение № 10 25-03-2016 14:06:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал. 8 от ЗОП - Приложение № 8 25-03-2016 14:10:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 7 25-03-2016 14:11:00 Изтеглете файл
Проект договор - Приложение № 5 25-03-2016 14:12:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 6 25-03-2016 14:12:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение №4 25-03-2016 14:15:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 3 25-03-2016 14:16:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 25-03-2016 14:18:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение № 1 25-03-2016 14:19:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 25-03-2016 14:20:00 Изтеглете файл