П12-ПС-2016 Доставка и обновяване на зрял фасул

Договори/ Обявления за възложена поръчка

Документи
Обявление за възложена поръчка 07-02-2017 15:52:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 07-02-2017 15:54:28 Изтеглете файл
Техническо предложение 07-02-2017 15:55:15 Изтеглете файл
Tехническа спецификация 07-02-2017 15:55:56 Изтеглете файл
Договор 07-02-2017 15:56:31 Изтеглете файл