П12-ОП-2015 Доставка и обновяване на сухи супи

Документация за участие

Документи
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП- Приложение № 13 13-07-2015 16:05:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Приложение № 12 13-07-2015 16:06:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 11 13-07-2015 16:07:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за подизпълнител - Приложение № 9 13-07-2015 16:08:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Приложение № 10 13-07-2015 16:08:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал. 8 от ЗОП - Приложение № 8 13-07-2015 16:12:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 7 13-07-2015 16:13:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 6. 13-07-2015 16:14:00 Изтеглете файл
Проект договор - Приложение № 5 13-07-2015 16:15:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 13-07-2015 16:16:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 3 13-07-2015 16:17:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 13-07-2015 16:18:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение № 1 13-07-2015 16:19:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 13-07-2015 16:20:00 Изтеглете файл