П-17 2019 Доставка и обновяване на консервирани хранителни продукти

Работа на комисията

Документи
Протокол № 1 26-02-2020 11:56:22 Изтеглете файл
Протокол № 2 26-02-2020 11:57:00 Изтеглете файл
Съобщение за датата, часа и мястото за отваряне на ценовите предложения 18-03-2020 13:34:59 Изтеглете файл
Протокол № 3 27-03-2020 11:57:23 Изтеглете файл
Протокол № 4 27-03-2020 12:05:32 Изтеглете файл
Доклад 27-03-2020 12:06:09 Изтеглете файл
Решение № 529 от 27.03.2020 г. за определяне на изпълнител 27-03-2020 12:14:43 Изтеглете файл