П11-ОП-2016 Доставка и обновяване на сухи супи

Протоколи и доклади на комисията

Документи
Протокол № 1 07-06-2016 15:54:00 Изтеглете файл
Протокол № 2 12-07-2016 10:00:00 Изтеглете файл
Протокол № 3 12-07-2016 10:47:00 Изтеглете файл
Протокол №4 27-07-2016 13:40:00 Изтеглете файл
Протокол № 5 08-08-2016 13:19:00 Изтеглете файл