П11-ОП-2016 Доставка и обновяване на сухи супи

Решение за промяна и променената документация

Документи
Решение за откриване 21-04-2016 16:29:00 Изтеглете файл
Решение за промяна 21-04-2016 16:30:00 Изтеглете файл
Обявление 21-04-2016 16:31:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение № 1 21-04-2016 16:33:00 Изтеглете файл