П11-ОП-2016 Доставка и обновяване на сухи супи

Документация за участие

Документи
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 13 14-04-2016 16:01:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Приложение № 12 14-04-2016 16:02:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 11 14-04-2016 16:03:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Приложение № 10 14-04-2016 16:04:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 9 14-04-2016 16:05:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал. 8 от ЗОП - Приложение № 8 14-04-2016 16:06:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 7 14-04-2016 16:07:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 6 14-04-2016 16:08:00 Изтеглете файл
Проект договор - Приложение № 5 14-04-2016 16:09:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение №4 14-04-2016 16:10:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 3 14-04-2016 16:11:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 14-04-2016 16:12:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение № 1 14-04-2016 16:13:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 14-04-2016 16:14:00 Изтеглете файл