П5-ПДсО-2015 Осигуряване на физическа и техническа охрана на обектите и имуществото на ДА ДРВВЗ

Протоколи и доклади на комисията

Документи
Протокол № 1 03-06-2015 16:33:00 Изтеглете файл
Протокол № 2 03-06-2015 16:34:00 Изтеглете файл
Протокол № 3 02-07-2015 14:40:00 Изтеглете файл
Протокол № 4 02-07-2015 14:41:00 Изтеглете файл
Протокол № 5 11-09-2015 15:28:00 Изтеглете файл
Протокол № 6 11-09-2015 15:29:00 Изтеглете файл
Доклад 11-09-2015 15:30:00 Изтеглете файл
Обобщен протокол 11-09-2015 15:33:00 Изтеглете файл
Договаряне БОДУ ООД 11-09-2015 15:34:00 Изтеглете файл
Договаряне КРЕМЪК ЕООД 11-09-2015 15:40:00 Изтеглете файл