П5-ПДсО-2015 Осигуряване на физическа и техническа охрана на обектите и имуществото на ДА ДРВВЗ

Договор и споразумение / Обявление за изменение

Документи
Ценово предложение 23-10-2015 09:30:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 23-10-2015 09:45:00 Изтеглете файл
Договор 23-10-2015 10:04:00 Изтеглете файл
Допълнително споразумение от 11.03.2016 г. 12-03-2016 10:26:00 Изтеглете файл
Допълнително споразумение от 16.03.2017 г. 16-03-2017 11:18:39 Изтеглете файл
Неразделна част от Допълнително споразумение/ 16.03.2017 г. 16-03-2017 11:21:43 Изтеглете файл
Допълнително споразумение от 25.10.2017 г. 30-10-2017 15:49:18 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 30-10-2017 15:50:13 Изтеглете файл
Допълнително споразумение от 19.03.2018г. 23-03-2018 10:27:56 Изтеглете файл
Обявление за изменение 23-03-2018 10:29:46 Изтеглете файл