П15-ОП-2017 Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции

Документация за участие

Документи
Проект на договор 24-08-2017 11:32:12 Изтеглете файл
Образец № 3 - Техническо предложение 24-08-2017 11:33:34 Изтеглете файл
Образец № 2 - ЕЕДОП 24-08-2017 11:34:35 Изтеглете файл
Образец № 1 - Опис на представените документи 24-08-2017 11:35:15 Изтеглете файл
Заглавна страница 24-08-2017 11:36:50 Изтеглете файл
Техническа спецификация 24-08-2017 11:37:28 Изтеглете файл
Условия 24-08-2017 11:38:58 Изтеглете файл