П15-ОП-2017 Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Документи
Обявление за приключване на обществена поръчка по Договор № ДД-82/30.10.2017г. 07-12-2017 14:09:31 Изтеглете файл
Обявление за приключване на обществена поръчка по Договор № ДД-81/30.10.2017г. 07-12-2017 14:10:26 Изтеглете файл