П15-ОП-2017 Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции

Договори и споразумения

Документи
Ценово предложение към № ДД-81/30.10.2017г. 03-11-2017 11:02:44 Изтеглете файл
Техническа спецификация 03-11-2017 11:03:00 Изтеглете файл
Техническо предложение към № ДД-81/30.10.2017г. 03-11-2017 11:04:39 Изтеглете файл
Договор № ДД-81/30.10.2017г. 03-11-2017 11:05:23 Изтеглете файл
Ценово предложение към № ДД-82/30.10.2017г. 03-11-2017 11:06:32 Изтеглете файл
Техническо предложение № ДД-82/30.10.2017г. 03-11-2017 11:16:49 Изтеглете файл
Договор № ДД-82/30.10.2017г. 03-11-2017 11:17:20 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 03-11-2017 14:42:04 Изтеглете файл