ПДбО-2014 Извършване на транспортна услуга за превоз на 4995,168 тона хлебна пшеница

Документация за участие

Документи
Заглавна страница 22-08-2014 14:29:00 Изтеглете файл
Условия 22-08-2014 14:30:00 Изтеглете файл
Съдържание 22-08-2014 14:31:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 22-08-2014 14:32:00 Изтеглете файл
Представяне на участника 22-08-2014 14:36:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 22-08-2014 14:37:00 Изтеглете файл
Оферта 22-08-2014 14:39:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47, ал. 9 22-08-2014 14:40:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 22-08-2014 14:40:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 8 22-08-2014 14:43:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 56, ал. 1, т. 8 22-08-2014 14:44:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 56, ал. 7 22-08-2014 14:45:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 33, ал. 4 22-08-2014 14:46:00 Изтеглете файл
Декларация съгласие подизпълнители 22-08-2014 14:47:00 Изтеглете файл
Проектодоговор 22-08-2014 14:48:00 Изтеглете файл