ПДбО-2014 Извършване на транспортна услуга за превоз на 4995,168 тона хлебна пшеница

Договори и споразумения

Документи
Договор за обществена поръчка 30-09-2014 15:47:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - приложение към договора 30-09-2014 15:51:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - приложение към Договора 30-09-2014 15:53:00 Изтеглете файл