ПРОЦЕДУРИ

ПДбО-2014 Извършване на транспортна услуга за превоз на 4995,168 тона хлебна пшеница

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, на основание чл. 90, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на транспортна услуга за превоз на 4995,168 тона хлебна пшеница от „Зърнени храни“ АД – Зърнобаза Разград до Зърнобаза Образцов чифлик