П21-ПДбО-2017 Доставка на хлебна пшеница

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Документи
Обявление за приключване на БД 636 от 06.12.2017 г. 22-12-2017 13:35:57 Изтеглете файл
Обявление за приключване на БД 637 от 06.12.2017 г. 22-12-2017 13:36:50 Изтеглете файл