П-7 2019 Доставка на техника за повдигане и преместване на товари

Документи за участие

Документи
Решение за откриване на процедура 14-06-2019 13:30:13 Изтеглете файл
Обявление за поръчка 14-06-2019 13:30:58 Изтеглете файл
Техническа спецификация 14-06-2019 13:31:26 Изтеглете файл
Изисквания и указания за подготовка на офертата 14-06-2019 13:31:57 Изтеглете файл
Проект на договор 14-06-2019 13:32:22 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец №1 14-06-2019 13:32:47 Изтеглете файл
ЕЕДОП - Образец № 2 14-06-2019 13:33:15 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 14-06-2019 13:33:46 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец №4 14-06-2019 13:34:11 Изтеглете файл
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 21-06-2019 15:35:46 Изтеглете файл
Изменена Техническа спецификация 21-06-2019 15:37:38 Изтеглете файл
Изменен Образец № 3 Техническо предложение 21-06-2019 15:40:32 Изтеглете файл
Решение за прекратяване 28-06-2019 15:00:59 Изтеглете файл
Обявление за прекратяване на процедурата 09-07-2019 10:26:01 Изтеглете файл