П-8 2019 Доставка на техника за повдигане и преместване на товари

Договор и изпълнение

Документи
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 08-01-2020 14:27:46 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 28-10-2019 11:17:33 Изтеглете файл
Ценово предложение 28-10-2019 11:17:06 Изтеглете файл
Техническо предложение 28-10-2019 11:16:23 Изтеглете файл
Техническа спецификация 28-10-2019 11:15:53 Изтеглете файл
Договор № ДД-78 28-10-2019 11:14:43 Изтеглете файл