П-8 2019 Доставка на техника за повдигане и преместване на товари

Работа на комисията

Документи
Протокол 1 12-08-2019 16:14:37 Изтеглете файл
Съобщение за датата, часа и мястото за отваряне на ценовите предложения 26-08-2019 11:08:12 Изтеглете файл
Протокол 2 11-09-2019 15:25:19 Изтеглете файл
Протокол 3 11-09-2019 15:26:11 Изтеглете файл
Доклад 11-09-2019 15:26:19 Изтеглете файл
Решение за определяне на изпълнител 11-09-2019 15:26:29 Изтеглете файл