П18-ОП-2017 Доставка на сирене от краве мляко

Документация за участие

Документи
Проект на договор 05-10-2017 10:38:22 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец №4 05-10-2017 10:38:44 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Образец № 3.1 05-10-2017 10:39:34 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец №3 05-10-2017 10:40:07 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец №1 05-10-2017 10:40:55 Изтеглете файл
ЕEДОП - Образец № 2 05-10-2017 10:41:28 Изтеглете файл
Техническа спецификация 05-10-2017 10:42:01 Изтеглете файл
Указания и условия за участие 05-10-2017 10:42:25 Изтеглете файл
Заглавна страница 05-10-2017 10:42:51 Изтеглете файл