П18-ОП-2017 Доставка на сирене от краве мляко

Договор/ Обявление за възложена поръчка

Документи
Обявление за възложена поръчка 31-01-2018 16:13:01 Изтеглете файл
Договор ДД-3-25.01.2018г. 31-01-2018 16:12:23 Изтеглете файл
Техническа спецификация 31-01-2018 16:11:55 Изтеглете файл
Техническо предложение 31-01-2018 16:11:21 Изтеглете файл
Ценово предложение 31-01-2018 16:10:13 Изтеглете файл