ОП-2014 Доставка на натурална минерална вода

Обявление

Документи
Обявление 01-09-2014 09:55:00 Изтеглете файл
Обявление за откриване по обществена поръчка с предмет „Доставка на натурална минерална вода за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”