П5-ОП-2016 Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Проект на договор - Приложение № 13 24-03-2016 11:37:00 Изтеглете файл
Декларация-съгласие-подизпълнител - Приложение № 11 24-03-2016 11:40:00 Изтеглете файл
Декларация-чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП - подизпълнител - Приложение № 12 24-03-2016 11:40:00 Изтеглете файл
Декларация-подизпълнители-чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 10 24-03-2016 11:42:00 Изтеглете файл
Декларация-конфиденциалност чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение №9 24-03-2016 11:43:00 Изтеглете файл
Декларация-за свързаност-чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Приложение № 8 24-03-2016 11:44:00 Изтеглете файл
Декларация-чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №7 24-03-2016 11:46:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение №6 24-03-2016 11:49:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение №5 24-03-2016 11:50:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 4 24-03-2016 11:52:00 Изтеглете файл
Представяне на участника - Приложение №3 24-03-2016 11:54:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 24-03-2016 11:55:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение №1 24-03-2016 11:56:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 24-03-2016 11:57:00 Изтеглете файл
Съдържание 24-03-2016 11:59:00 Изтеглете файл