П4-ОП-2017 Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Документи
Обявление за приключен договор № ДД-62 от 15.08.2017 г. 29-11-2017 16:28:46 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор № ДД-61 от 15.08.2017 г. 29-11-2017 16:29:59 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор № ДД-60 от 15.08.2017 г. 29-11-2017 16:30:42 Изтеглете файл