П4-ОП-2017 Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции

Решение за завършване на процедурата

Документи
Решение за прекратяване 4-та и 5-та обособени позиции 12-06-2017 14:01:25 Изтеглете файл
Решение № 2024/ 12.07.2017г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 12-07-2017 16:50:06 Изтеглете файл