П4-ОП-2017 Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции

Договор/ Обявление за възложена поръчка

Документи
Обявление за възложена поръчка 30-06-2017 13:59:09 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 21-08-2017 11:54:18 Изтеглете файл
Ценово предложение - ОП № 3 21-08-2017 11:55:30 Изтеглете файл
Техническо предложение - ОП № 3 21-08-2017 11:56:27 Изтеглете файл
Договор София Франс Ауто 3-та ОП 21-08-2017 11:58:08 Изтеглете файл
Ценово предложение - ОП № 2 21-08-2017 11:59:22 Изтеглете файл
Техническо предложение - ОП № 2 21-08-2017 12:00:53 Изтеглете файл
Договор София Франс Ауто 2-ра ОП 21-08-2017 12:01:32 Изтеглете файл
Ценово предложение - ОП № 1 21-08-2017 12:02:09 Изтеглете файл
Техническо предложение - ОП № 1 21-08-2017 12:03:31 Изтеглете файл
Договор Омникар 1-ва ОП 21-08-2017 12:06:03 Изтеглете файл