П9-ОП-2017 Доставка на медицински изделия за многократна употреба

Документация за участие

Документи
Проект на договор 02-06-2017 12:04:58 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 4 02-06-2017 12:05:35 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност -Образец 3.1 02-06-2017 12:06:17 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 02-06-2017 12:06:41 Изтеглете файл
ЕEДОП - Образец № 2 02-06-2017 12:07:19 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец №1 02-06-2017 12:07:40 Изтеглете файл
Техническа спецификация 02-06-2017 12:08:04 Изтеглете файл
Ред и условия за провеждане на открита процедура, изисквания и указания 02-06-2017 12:08:46 Изтеглете файл
Заглавна страница 02-06-2017 12:09:10 Изтеглете файл