П9-ОП-2017 Доставка на медицински изделия за многократна употреба

Договор/ Обявление за възложена поръчка

Документи
Ценово предложение ДД 64 21-08-2017 11:46:35 Изтеглете файл
Техническо предложение ДД 64 21-08-2017 11:47:15 Изтеглете файл
Техническа спецификация 21-08-2017 11:47:49 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 21-08-2017 11:48:36 Изтеглете файл
Договор 21-08-2017 11:49:22 Изтеглете файл