П-6 2019 Доставка на медицински изделия

Договор и изпълнение

Документи
Договор № ДД-68 от 15.08.2019г 19-08-2019 14:23:55 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 1 19-08-2019 14:24:29 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 2 19-08-2019 14:24:53 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 3 19-08-2019 14:25:18 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 19-08-2019 14:25:45 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 30-10-2019 14:19:30 Изтеглете файл