П-6 2019 Доставка на медицински изделия

Работа на комисията

Документи
Съобщение за датата, часа и мястото за отваряне на ценовите предложения 25-06-2019 16:26:52 Изтеглете файл
Протокол № 1 01-07-2019 14:45:56 Изтеглете файл
Протокол № 2 01-07-2019 14:46:51 Изтеглете файл
Доклад 01-07-2019 14:47:15 Изтеглете файл
Решение № 2471-1 от 01.07.2019 г. за определяне на изпълнител 01-07-2019 14:47:39 Изтеглете файл