П11-ПДбО-2017 Доставка на котелно гориво

Договор/ Обявление за възложена поръчка

Документи
Обявление за възлaгане на поръчка към Борсов договор № 195/19.07.2017 г. 31-07-2017 16:47:54 Изтеглете файл
Борсов договор № 195/19.07.2017 г. 31-07-2017 16:48:06 Изтеглете файл
Обявление за възлагане на поръчка към Борсов договор № 305/21.11.2017 г. 07-12-2017 10:48:09 Изтеглете файл
Борсов договор № 305/21.11.2017 г. 07-12-2017 10:49:46 Изтеглете файл