П-11 2019 Доставка на консистентна смазка

Договор и изпълнение

Документи
Борсов договор № 728 03-10-2019 10:45:48 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - Борсов договор № 728 03-10-2019 10:46:32 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 05-11-2019 17:22:00 Изтеглете файл